Współorganizujemy międzynarodową konferencję!

W dniach 6 – 8 października w Ostrawie (Czechy) odbędzie się międzynarodowa konferencja “Wyzwania i dobre praktyki aktywizmu smogowego w państwach wyszehradzkich” (“Challenges and good practices for smog activism in V4”)

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu “Manifest o jakości powietrza dla państw wyszehradzkich” (“Visegrad Manifesto on air quality”)
Organizatorzy: Warszawski Alarm Smogowy wspólnie z czeskim Čisté nebe

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między organizacjami. Poznanie sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza jakie stosuje się w przemyśle. Dodatkowo dla zainteresowanych mieszkańców Ostrawy członkowie poszczególnych organizacji przedstawiają swoje działania w Czechach, na Węgrzech i w Polsce.

Obecni podczas warsztatów wymienią się wiedzą na temat „dobrych praktyk” stosowanych w poszczególnych krajach państw Wyszehradu dotyczących walki ze smogiem.

Uczestnicy:
Emilia Piotrowska i Andreas Martin Speiser, Warszawski Alarm Smogowy, Warszawa, Polska.
András Lukács i Zoltan Nagy, Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület, Budapeszt, Węgry.
Nikola Carić i Andreas Triandafilu, Čisté nebe, Ostrawa, Czechy.

Konferencja dostępna jest dla publiczności:  13.00- 17.30 w sobotę, 7.10.2017 r.

Język konferencji: angielski

Miejsce: Provoz Kavárna Maryčka, Ostrawa, Czechy

 

Program:

13.00- 13.15 Provoz kavarna Marycka Otwarcie konferencji
13.15 – 14.15 Provoz kavarna Marycka Polska prezentacja o sytuacji dot. jakości powietrza w Polsce i działania Warszawskiego Alarmu Smogowego
14.15 – 14.30 Provoz kavarna Marycka Przerwa kawowa
14.30 -15.30 Provoz kavarna Marycka Czeska prezentacja o sytuacji dot. jakości powietrza w Czechach i działania organizacji Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület
15.30 – 16.00 Provoz kavarna Marycka Przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Provoz kavarna Marycka Węgierska prezentacja o sytuacji dot. jakości powietrza na Węgrzech  i działania organizacji Čisté nebe

Znalezione obrazy dla zapytania visegrad fund

Konferencje zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Wyszehradzkiego (http://visegradfund.org).