zanieczyszczenie powietrza w ciągu ostatnich 20 godz.
% stacja na Marszałkowskiej została wyłączona godz. 0
legenda:
- stan dobry - względnie dobry - stan podwyższony - poziom ostrzegawczy - poziom alarmowy - stan bardzo zły

Norma dla pm 2,5 jest normą Światowej Organizacji Zdrowia. Poziom alarmowy dla pm 2,5 jest poziomem umownym, ponieważ oficjalne poziomy alarmowe przyjmowane są dla pyłu pm 10. Pył pm 2,5 jest bardziej szkodliwy, gdyż głębiej wnika do płuc.

Źródło danych: tabele GIOŚ. Dane zostały przetworzone.