zanieczyszczenie powietrza w ciągu ostatnich 20 godz.
% godz. 0
legenda:
- stan dobry - względnie dobry - stan podwyższony - poziom ostrzegawczy - poziom alarmowy - stan bardzo zły

objaśnienie skali

procentowej

V

Objaśnienie skali procentowej:

Wykres przedstawia wartości godzinowe zanieczyszczeń wyrażone w procentach normy średnio-dobowej. Dlaczego wartość godzinowa jest przyrównywana do normy średnio-dobowej? Ponieważ dla pyłów nie ma normy dla okresu krótszego niż doba.

Jeżeli wartość dla aktualnej godziny jest większa niż 100%, nie oznacza to jeszcze, że norma została przekroczona. Aby stwierdzić, czy norma jest przekroczona, trzeba spojrzeć na cały wykres i ocenić, czy w poprzednich godzinach poziom 100% był często przekraczany (czy dużo zanieczyszczeń wchłonęliśmy w tym czasie). Osoby, które pracują na terenie o innym poziomie zanieczyszczeń, niż tam, gdzie mieszkają, powinny ocenić dwa wykresy.

Przepisy UE mówią, że liczba dni w roku z przekroczoną normą średnio-dobową nie powinna być większa, niż 35.
W sezonie smogowym 2017/2018 (5 miesięcy) proporcje dla pyłu pm 2,5 wyglądały następująco:

Czy wobec takich proporcji, powinno się ograniczać do minimum przebywanie na zewnątrz zawsze, gdy norma średnio-dobowa jest przekroczona? Chyba nie.
Zbyt częste pozostawanie w domu może być bardziej szkodliwe dla zdrowia niż niewielkie przekroczenie normy.
Każdy powinien indywidualnie wyważyć, przy jakim poziomie zanieczyszczeń wychodzić na spacer i wietrzyć pokój. Trzeba brać pod uwagę przede wszystkim wartość z aktualnej godziny a dodatkowo z godzin poprzednich.

Porównanie skali z naszego wykresu ze skalą stosowaną w innych krajach:

Norma dla pm 2,5 jest normą Światowej Organizacji Zdrowia. Poziom alarmowy dla pm 2,5 jest poziomem umownym, ponieważ oficjalne poziomy alarmowe przyjmowane są dla pyłu pm 10. Pył pm 2,5 jest bardziej szkodliwy, gdyż głębiej wnika do płuc.

Źródło danych: GIOŚ i UM Warszawa. Dane zostały przetworzone.