O NAS

Warszawski Alarm Smogowy od 2014 r. działa na rzecz poprawy jakości powietrza w stolicy. Edukujemy społeczeństwo i przekonujemy decydentów o zasadności zajęcia się problemem smogu, aby ograniczyć jego konsekwencje zdrowotne i społeczne. Naszą wizją jest Warszawa, w której bez obaw o narażanie zdrowia można oddychać czystym powietrzem, w której dba się o potrzeby pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji zbiorowej, wspierając tym samym zrównoważony transport miejski.

Naszą misją jest:

 • zwrócenie uwagi mieszkańcom, mediom i politykom na problem zanieczyszczenia powietrza i smogu w Warszawie
 • alarmowanie, gdy przekroczone zostają dopuszczalne normy stężeń zanieczyszczeń i zachęcanie mieszkańców do samodzielnego sprawdzania stanu jakości powietrza
 • motywowanie władz do wprowadzania nowoczesnych i skutecznych rozwiązań antysmogowych, a także wywieranie wpływu na urzędników, by wywiązywali się zapisanych w prawie obowiązków.

Cele te realizujemy przez:

 • codzienne informowanie na Facebooku
 • przygotowywanie petycji, organizację happeningów
 • edukację – w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach trzeciego wieku
 • tworzenie ulotek informacyjnych dotyczących zapobieganiu smogowi
 • udział w konferencjach i debatach
 • udział w miejskich wydarzeniach proekologicznych,
 • udział w miejskich, wojewódzkich konsultacjach projektach uchwał
 • kontrolowanie, wywieranie wpływu i lobbowanie za dobrymi rozwiązaniami wśród lokalnych polityków i urzędników
 • współpracę z dziennikarzami i mediami

Wspomóż nas!

Reprezentujemy głos mieszkańców Warszawy w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Nasza organizacja jest stowarzyszeniem rejestrowanym. Jeśli chcesz działać razem z nami, napisz do nas lub śledź informacje o organizowanych spotkaniach otwartych.

Utrzymujemy się wyłącznie darowizn, a nasza praca ma charakter społeczny. Aby działać dalej, potrzebujemy wsparcia finansowego. Zapraszamy do dowolnych wpłat na nasze konto bankowe: Bank Pekao SA, nr. 93 1240 6175 1111 0010 7216 6579

Kontakt:

E-mail: warszawskialarmsmogowy@gmail.com

Konrad Marczyński, Prezes Zarządu
Agnieszka Drozd, Członek Zarządu