Pytania i odpowiedzi

 1. Gdzie mogę sprawdzić dane dotyczące poziomu zanieczyszczeń powietrza?
 2. Dlaczego Warszawski Alarm Smogowy ogłasza „alarm”, podczas gdy moja aplikacja pokazuje stan powietrza jako umiarkowany/dostateczny?
 3. Jaką aplikację na telefon polecacie?
 4. Dlaczego stacja na ul. Podleśnej pokazuje kolor zielony a Warszawski Alarm Smogowy „ogłasza” alarm smogowy? Czy na Bielanach nie ma smogu?
 5. Czy noszenie maski antysmogowej coś daje?
 6. Jaką maseczkę antysmogową wybrać?
 7. Gdzie mogę kupić „na szybko” maskę antysmogową?
 8. Kiedy powinna obowiązywać darmowa komunikacja w Warszawie?
 9. Dlaczego „histeria” z powodu smogu pojawiła się dopiero na przełomie 2016/2017 roku?
 10. Co jest głównym źródłem smogu?
 11. Czy problem smogu nie jest związany jedynie z sezonem grzewczym? Dlaczego chcecie zwalczać kierowców?
 12. A może postawić antysmogową wieżę w Warszawie taką jak w Pekinie i w Rotterdamie?

 1. Gdzie mogę sprawdzić dane dotyczące poziomu zanieczyszczeń powietrza?

  System monitoringu jakości powietrza, prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), dostępny jest pod linkiem:
  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

  Korzystając na co dzień ze strony GIOŚ warto pamiętać, że używana tam skala jest oparta na polskich normach urzędowych jakości powietrza. Jeśli nie mamy wprawy w interpretacji szczegółowych danych, warto skorzystać z uniwersalnego przelicznika do skali AQI
  (Air Quality Index)

 2. Dlaczego Warszawski Alarm Smogowy ogłasza „alarm”, podczas gdy moja aplikacja pokazuje stan powietrza jako umiarkowany/dostateczny?

  Używana w Polsce urzędowa skala jakości powietrza daleko różni się od norm zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Znacznie różnią się także polskie normy informowania i alarmowania
  o zanieczyszczeniach w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej.

  Przykładowe zalecenie WHO odnośnie dopuszczalnych stężeń dobowych wynosi 50 μg/m3 dla pyłów zawieszonych PM 10. (Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak WWA m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem)

  W Polsce istnieje obowiązek ostrzegania o podwyższonym stężeniu, gdy przekroczenia stężenia dobowego dla cząstek PM10 wynoszą 200 μg/m3 – jest to tzw. poziom informowania. Oznacza to, że w Polsce obowiązek informowania występuje dopiero po 4-krotnym przekroczeniu normy WHO!

  Z kolei obowiązujący obecnie w Polsce poziom alarmowy dla zanieczyszczeń powietrza cząstkami PM10 wynosi 300 μg/m3 średnio-dobowo. Dla porównania we Francji, gdy zanieczyszczenie powietrza cząstkami PM10 osiąga poziom 80 μg/m3 średnio-dobowo, ogłaszany jest alarm smogowy. Poziom alarmowy obowiązuje w Polsce dopiero po 6-krotnym przekroczeniu normy ustalonej przez WHO!

 3. Jaką aplikację na telefon polecacie?

  Android:

  Kanarek ( twórcy zapowiadają także wersję na iOS)

  Jeżeli chcesz być rzetelnie informowany o realnych zagrożeniach dla zdrowia pamiętaj, by zmienić w aplikacji domyślne ustawienia normy jakości powietrza (urzędowa polska skala jakości powietrza) na normę WHO oraz Indeksu Jakości Powietrza na UE.

  Zanieczyszczenie Powietrza

  IOS i Android:

  Plume Air Report

 4. Dlaczego stacja na ul. Podleśnej pokazuje kolor zielony a Warszawski Alarm smogowy „ogłasza” alarm smogowy? Czy na Bielanach nie ma smogu?

  Stacja na ul. Podleśnej mierzy jedynie stężenie ozonu.

  Zanim zasugerujemy się paskiem podsumowującym jakość powietrza, warto sprawdzać czy dana stacja posiada mierniki PM 2.5 (najbardziej niebezpieczne dla zdrowia), PM 10, NOx, NO2, SO2, B(a)P

  W aplikacji Kanarek można dodać do obserwowanych bielańską stację z ul. Tołstoja ( http://www.bielany.waw.pl/page/210,monitoring-powietrza.html)

 5. Czy noszenie maski antysmogowej coś daje?

  Tak, warto nosić maskę w dni, kiedy normy jakości powietrza są przekroczone.

  Maska nie zatrzymuje wszystkich zanieczyszczeń, jednak skutecznie pomaga w ograniczeniu wdychania szkodliwych substancji.

  Pamiętaj, że w masce oddychanie może być utrudnione, jednak korzyści z noszenia maski przewyższają dyskomfort związany z jej noszeniem.

 6. Jaką maseczkę antysmogową wybrać?

  Można kupić maseczkę uznanych marek jak: RZMask, Respro czy Totobobo. Przy wyborze zwróć uwagę na rozmiar, rodzaj, koszt i efektywność filtra, oraz własną aktywność fizyczną (rowerzysta, biegacz, spacerowicz przy ruchliwych ulicach).

  Można też zastosować maski jednorazowe do zastosowań przemysłowych np. firmy 3M model Aura 9332+. Pamiętaj, by wybierać maseczkę z filtrami oznaczonymi jako P3, FFP3, N99, HEPA. Taka maska to niewysoki koszt, a w zależności od czasu ekspozycji na zanieczyszczenia i ich poziomu stężeń może być użyta kilkakrotnie.

  Maska powinna dobrze przylegać do twarzy, z możliwością dopasowania na podbródku oraz na nosie, a także posiadać minimum dwie regulowalne gumki.

  Zaparowaną maskę po użyciu należy wysuszyć.

  Maski nie mogą być zakładane małym dzieciom.

 7. Gdzie mogę kupić „na szybko” maskę antysmogową?

  W sklepach budowlanych oraz sklepach i hurtowniach z artykułami bhp.

 8. Kiedy powinna obwiązywać darmowa komunikacja w Warszawie?

  Jeśli danego dnia poziom PM 10 średnio-dobowo przekroczy 100 µg/m3 oraz prognozy wskazują, że kolejny dzień normy będą przekroczone na co najmniej tym samym poziomie, powinna być wprowadzona bezpłatna komunikacja zbiorowa na ten dzień.

 9. Dlaczego „histeria” z powodu smogu pojawiła się dopiero na przełomie 2016/2017 roku? Czy faktycznie wyniki w tym roku są dużo gorsze niż w latach 2014 czy 2015? Czy Warszawski Alarm Smogowy dysponuje danymi do porównania?

  Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce istnieje od wielu lat. Problemy i wypracowane rekomendacje ich rozwiązania zostały ujęte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2014 r. Badaniami objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz stan faktyczny w okresie wcześniejszym, jeżeli miał on bezpośredni związek z badanymi zagadnieniami. Pełny raport można przeczytać pod adresem: https://www.nik.gov.pl/plik/id,7764,vp,9732.pdf

  Warunki meteorologiczne (niskie temperatury, brak wiatru, inwersja temperatury) oraz wieloletnie zaniedbania w zakresie prac nad jakością powietrza przyczyniły się do tego, że styczeń oraz luty w 2017r. był wyjątkowo zły.

  Dane z poprzednich lat i raporty roczne publikowane są na stronie WIOŚ http://sojp.wios.warszawa.pl/home

  Ciężką pracą lokalnych alarmów smogowych i ruchów obywatelskich temat smogu przedarł się do mediów i szerszej świadomości społecznej, dlatego możemy mieć wrażenie „smogowej histerii”.

 10. Co jest głównym źródłem smogu?

  Podstawowymi przyczynami zanieczyszczenia powietrza w odniesieniu do najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia pyłów zawieszonych (PM 10, PM 2.5 ), benzo(a)pirenu oraz tlenków azotu jest:

  • niska emisja (emisja powierzchniowa), związana z ogrzewaniem mieszkań komunalnych i indywidualnych poprzez nieefektywne spalanie niskiej jakości węgla (muły, floty węglowe miały niekwalifikowane), wilgotnego drewna i śmieci, a także używania niskiej jakości kotłów i pieców.
  • pojazdy
  • wpływ warunków meteorologicznych i układ zagospodarowania przestrzennego
 11. Czy problem smogu nie jest związany jedynie z sezonem grzewczym? Dlaczego chcecie zwalczać kierowców?

  Problem smogu jest wyraźnie odczuwalny w sezonie grzewczym, kiedy występują niezwykle drastyczne przekroczenia dozwolonych dla zdrowia norm jakości powietrza. Jednak jak wynika z raportów np. NIK ( „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” z 2014 roku), ruch samochodowy w 2011r. odpowiadał za 63% zanieczyszczeń w Warszawie.

  Samochody przyczyniają się do powstawania pyłów zawieszonych ( PM10 i PM2,5) benzo(a)pirenu oraz tlenków azotu poprzez emisję spalin, ścieranie klocków hamulcowych, opon i nawierzchni oraz wtórne wzbijanie pyłów z powierzchni jezdni.

  Alarm smogowy nie zwalcza kierowców, ale uświadamia, że problem indywidualnego transportu samochodowego przyczynia się do powstawania smogu, który ma zły wpływ na całą populację aglomeracji. Zachęcamy do walki o efektywny transport zbiorowy, oraz racjonalną i skuteczną politykę transportową miasta.

 12. A może postawić antysmogową wieżę w Warszawie taką jak w Pekinie i w Rotterdamie?

  Wieża antysmogowa nie ma na razie naukowo potwierdzonej skuteczności. Jest instalacją artystyczną słusznie zwracającą uwagę na problem smogu w miastach. Wolimy się jednak skupić na wyeliminowaniu „problemu u źródła”.