Ogromna poprawa jakości powietrza w Londynie od 2016 r.

Jak wynika z raportu londyńskiego ratusza, od czasu gdy Sadiq Khan został burmistrzem, liczba mieszkańców żyjących na obszarach z “nielegalnie” zanieczyszczonym dwutlenkiem azotu powietrzem spadła o 94%. Liczba szkół na takich terenach spadła o 97%, w 2016 roku było ich 455, w 2019 już tylko 14.


Do 2015 r., w Londynie, z powodu smogu umierało ponad 9000 osób rocznie. Z raportu burmistrza Londynu wynika, że w 2016 roku, zanieczyszczonym powietrzem oddychały ponad 2 miliony ludzi, ale już w 2019 r., liczba ta spadła do 119 000. Raport, który nie obejmuje dalszych spadków zanieczyszczeń zaobserwowanych po rozpoczęciu lockdownu w marcu tego roku pokazuje, że poziomy dwutlenku azotu (NO2) na drogach w centrum Londynu spadły o 44% między początkiem 2017 a początkiem 2020 roku.

Czytaj dalej „Ogromna poprawa jakości powietrza w Londynie od 2016 r.”