Kiedy Ratusz spełni obietnice?

W Warszawie jest jedynie 5 stacji mierzących pyły PM 2,5 i PM10

Ratusz od ponad dwóch lat obiecuje kolejne. Kiedy powstaną?

W zeszłym roku miały być uruchomione stacje – al. Solidarności i ul. Grochowska.

Aktualna na dzień 2021.02.26 lista stacji mierzących pyły PM2,5 i PM10 w Warszawie:
1. Warszawa, ul. Tołstoja 2
2. Warszawa, ul. Chrościckiego 16/18
3. Warszawa, al. Niepodległości 227/233
4. Warszawa, ul. Wokalna 1
5, Warszawa, ul. Bajkowa 17/21

Apel do Ministra Kurtyki

Wraz z innimi organizacjami pozarządowymi zgłosilimy krytyczne stanowisko w sprawie projektu Stref Czystego Transportu zaproponowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt zawiera poważne błędy w praktyce uniemożliwiające skuteczne działanie Stref i ograniczenie w miastach zanieczyszczeń wytwarzanych przez pojazdy samochodowe.

Polski Alarm Smogowy, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Fundacja Frank Bold, Krakowski Alarm Smogowy, Warszawa Bez Smogu i Warszawski Alarm Smogowy wystosowały wspólny apel do Ministra Klimatu i Środowiska. Apel dotyczy projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności odnoszący się do Stref Czystego Transportu (SCT).

Dotychczasowe zapisy ustawy o SCT były całkowicie nieskuteczne – organizacje zajmujące się walką z zanieczyszczeniem powietrza, a także władze samorządowe, czekały na ich zmianę. Niestety nowe propozycje Ministerstwa Klimatu i Środowiska zawierają szereg błędów, które w praktyce uniemożliwiają stworzenie odpowiednio działających SCT. Większość pojazdów, które w największym stopniu zanieczyszczają powietrze nadal będzie mogła poruszać się bez żadnych ograniczeń.

Najpoważniejsze błędy projektu Stref Czystego Transportu:

1. wymagania obowiązujące w Strefach Czystego Transportu nie będą dotyczyć samochodów należących do mieszkańców tej strefy.

Jak pokazują badania prowadzone w Krakowie 60% samochodów jeżdżących po mieście to pojazdy należące do mieszkańców. Jeśli ponad 60% aut nie będzie musiało spełniać standardów emisji spalin ustanowionych w SCT, to poprawa jakości powietrza będzie niemożliwa. W Europie istnieje ponad 230 Stref Czystego Transportu – w każdej z nich wymagania mogą dotyczyć także pojazdów mieszkańców stref;

2. ministerstwo uzależnia możliwość wjazdu do SCT od wieku pojazdu, a nie od ilości zanieczyszczeń jakie on emituje.

Oznacza to, że gdyby dziś ustanowiono SCT w Warszawie, na jej ulice nie mógłby wjechać pojazd benzynowy wyprodukowany w 2004 roku, za to emitujący wielokrotnie więcej pyłów czy tlenków azotu pojazd z silnikiem Diesla wyprodukowany w 2010 roku wjeżdżałby bez problemu.

Propozycja Ministerstwa Klimatu wprowadza bowiem takie same obostrzenia dla pojazdów z silnikiem benzynowym i silnikiem typu diesel, mimo że te pierwsze emitują znacznie mniej zanieczyszczeń. Jak pokazują doświadczenia miast takich, jak Paryż, Berlin lub Stuttgart, zapisy dotyczące SCT muszą uwzględniać różnicę między silnikami benzynowymi i silnikami dieslowskimi. Do wielkiego Paryża nadal wpuszcza się pojazdy benzynowe wyprodukowane po 1997 roku. Diesli starszych niż 11 lat w przyszłym roku na ulicach Paryża nie będzie. Również badania prowadzone w Krakowie pokazują, że to starsze diesle są największymi trucicielami. Rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo nie pozwala więc, na eliminację najbardziej zanieczyszczających powietrze pojazdów;

3. zgodnie z propozycją nie będzie możliwe ustanowienie SCT na dużym obszarze.

Należy zezwolić na uchwalenie SCT z mniej restrykcyjnymi wymogami dla pojazdów z silnikiem benzynowym, aby przyzwyczaić kierowców do zmian i nakłaniać ich do systematycznej wymiany samochodów na te emitujące mniej zanieczyszczeń. Jedynie strefy obejmujące większe obszary miast mogą przełożyć się na poprawę jakości powietrza. Co za tym idzie, wymagania w takich strefach muszą być realne i możliwe do spełnienia przez większość pojazdów, oprócz tych emitujących skrajnie duże ilości zanieczyszczeń. Takie regulacje pozwoliłyby na systematyczną poprawę jakości powietrza na terenie największych polskich aglomeracji.

4. lista wyjątków oraz zasad, określających kto może wjechać do Strefy Czystego Transportu bez spełniania wymogów emisyjnych jest tak długa i skomplikowana, że przepisy te będą niemożliwe do wyegzekwowania.

Oprócz wspomnianych pojazdów należących do mieszkańców Strefy Czystego Transportu, wjazd do niej będą miały także samochody należące do mikroprzedsiębiorców (firmy zatrudniające do 10 pracowników) i do małych przedsiębiorców (firmy zatrudniające do 50 osób). Ten zapis wyłącza co najmniej 2 mln pojazdów. Rozwiązanie to oznacza również, że firmowa ciężarówka lub mikrobus mające np. 25 czy 30 lat i emitujące ogromne ilości zanieczyszczeń, będą mogły wjechać tam, gdzie nie będzie mógł pojawić się stosunkowo nowy i emitujący mniej spalin pojazd benzynowy osoby prywatnej.

Strefy Czystego Transportu to wspólny interes wszystkich: mieszkańców, a także odwiedzających miasta. Wprowadzenie SCT przełoży się na poprawę warunków życia wielu ludzi. Jesteśmy gotowi służyć wiedzą i ekspertyzą w procesie prac nad nowymi przepisami, które w realny sposób poprawią obecną ustawę i pozwolą na powstanie skutecznych SCT w Polsce.

Link do apelu:

Poszukiwacze Powietrza finalny raport

Analiza zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 w Warszawie z wykorzystaniem sieci obywatelskich czujników smogu

Celem niniejszego raportu jest prezentacja danych z pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 zebranych w ramach projektu Poszukiwacze Powietrza, zainicjowanego przez Warszawski Alarm Smogowy przy udziale Partnerów w 2019 r. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o skali i źródłach zanieczyszczenia powietrza w Warszawie dzięki rozbudowie sieci obywatelskich czujników smogu Sensor Community (S.C.). Czujniki dokonują pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 odpowiednio o średnicy nie większej niż 10 i 2,5 mikrometra. Zebrane dane są publicznie dostępne, pozwalając na lepsze zrozumienie problemu zanieczyszczenia powietrza.
Biorąc pod uwagę rozmiary Warszawy, zanieczyszczenie powierza jest niewystarczająco monitorowane. Dla miasta o powierzchni 517,24 km² i 1,777 mln mieszkańców 8 stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) to za mało. Celem projektu jest dostarczenie możliwie
najbardziej wiarygodnych informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza przy użyciu obywatelskich czujników, których odczyty, jak pokazują wyniki raportu, są relatywnie zbieżne z odczytami stacji referencyjnych (GIOŚ).
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Sensor Community lub na polskiej podstronie luftdaten.org.pl.

Raport można pobrać tutaj:

https://alarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2020/11/RAPORT_FINAL.pdf

 

Ogromna poprawa jakości powietrza w Londynie od 2016 r.

Jak wynika z raportu londyńskiego ratusza, od czasu gdy Sadiq Khan został burmistrzem, liczba mieszkańców żyjących na obszarach z “nielegalnie” zanieczyszczonym dwutlenkiem azotu powietrzem spadła o 94%. Liczba szkół na takich terenach spadła o 97%, w 2016 roku było ich 455, w 2019 już tylko 14.


Do 2015 r., w Londynie, z powodu smogu umierało ponad 9000 osób rocznie. Z raportu burmistrza Londynu wynika, że w 2016 roku, zanieczyszczonym powietrzem oddychały ponad 2 miliony ludzi, ale już w 2019 r., liczba ta spadła do 119 000. Raport, który nie obejmuje dalszych spadków zanieczyszczeń zaobserwowanych po rozpoczęciu lockdownu w marcu tego roku pokazuje, że poziomy dwutlenku azotu (NO2) na drogach w centrum Londynu spadły o 44% między początkiem 2017 a początkiem 2020 roku.

Czytaj dalej Ogromna poprawa jakości powietrza w Londynie od 2016 r.

Jak to jest z tym smogiem?

Temat smogu jest tematem złożonym, więc jeśli chcemy osiągnąć poprawę jakości powietrza, należałoby zadbać o wszystkie aspekty i składowe, a nie wyłącznie o jeden.

Jako Warszawski Alarm Smogowy powtarzamy to od samego początku. Już w 2016 roku byliśmy współinicjatorami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, uchwała reguluje jakość paliw i kotłów wykorzystywanych do ogrzewania domów.

Czytaj dalej Jak to jest z tym smogiem?

Walka ze smogiem? Część partii odpowiada: POMIDOR!

Pamiętacie z dzieciństwa grę w „pomidora”?
Zadaliśmy czołowym komitetom wyborczym startującym w nadchodzących wyborach parlamentarnych kilka szczegółowych pytań odnośnie planów dotyczących redukcji smogu w Polsce … jak widać, nie od wszystkich doczekaliśmy się odpowiedzi. Czy możemy zatem jako obywatele oczekiwać, że tak ważny problem zdrowia publicznego będzie traktowany poważnie po wyborach?

Czytaj dalej Walka ze smogiem? Część partii odpowiada: POMIDOR!