ROZWIĄZANIA

Recepta na smog warszawski, czyli co należy zrobić, by poprawić jakość powietrza w Warszawie?

1. Cała nadzieja w zrównoważonym transporcie

Konieczna jest rewizja dotychczasowej polityki transportowej w kierunku uprzywilejowania transportu zbiorowego. W Warszawie większość zanieczyszczeń wytworzonych na terenie miasta pochodzi z transportu kołowego, przez co stołeczny smog jest problemem zdecydowanie całorocznym – nie znika bowiem wraz z końcem sezonu grzewczego.

Ruch kołowy, wzorem zachodnich stolic Europy, powinien być sukcesywnie „wyprowadzany” z centrum poprzez zwiększenie opłat za wjazd oraz parkowanie samochodów, a także wprowadzenie stref ograniczonego ruchu samochodowego.

Co roku kilkadziesiąt europejskich miast wprowadza strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej – tzw. LEZ (ang. low emission zone), do których wjazd mają tylko pojazdy spełniające określone normy EURO. Pierwsze strefy zostały wprowadzone w 2008 r. w Berlinie, Hanowerze i Kolonii. Obecnie na terenie Niemiec jest ponad 53 takich stref.

Londynie oprócz wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, pobierane są opłaty za wjazd do centrum. Spowodowało to zmniejszenie liczby pojazdów wjeżdżających do tego obszaru o około 18%. Po tym, jak, Oxford Street (najpopularniejsza ulica handlowa w Londynie), została zidentyfikowana jako jedna z najbardziej „zatrutych” ulic świata, burmistrz Londynu podjął decyzję o całkowitym wykluczeniu z niej ruchu kołowego do 2020.

Paryżu w określone, najbardziej „zanieczyszczone” dni ogłaszany jest darmowy transport publiczny, a po mieście poruszać mogą się jedynie samochody z parzystymi (na zmianę z nieparzystymi) numerami rejestracyjnymi i samochody przewożące trzech i więcej pasażerów.

Rzym wprowadza cotygodniowe „eko niedziele”, podczas których zakazany będzie ruch samochodów i motocykli niespełniających odpowiednich norm EURO. Na ulice tego dnia wjeżdżają jedynie samochody przyjazne środowisku.

Co mogą robić władze w zakresie ograniczenia smogu z transportu?
 • wprowadzić opłaty za wjazd do centrum
 • podnieść opłaty za parkowanie
 • rozszerzyć strefy płatnego parkowania
 • częściej myć ulice na mokro
 • wyznaczyć strefy LEZ, do której wjechać mogą tylko samochody spełniające normy jakości emisji spalin
 • tworzyć buspasy (Puławska, Marynarska, W. Miedzeszyński, Al. Waszyngtona)
 • nie poszerzać ulic a w zamian usprawniać zbiorową komunikację
 • tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego (ochrona terenów zielonych, ochrona przed zabudową korytarzy wentylacyjnych)

2. Reformy wymaga również sposób, w jaki ogrzewamy mieszkania.

Wymiana pieców na niskoemisyjne, gazowe albo elektryczne oraz wprowadzenie przepisów w zakresie wymogów dotyczących paliw to podstawowe rozwiązania, które doprowadzą do eliminacji poważnych zanieczyszczeń powietrza.

Kraków wprowadził zakaz palenia węglem w gospodarstwach domowych. Warszawa też potrzebuje takiej uchwały.

Co mogą robić władze w zakresie ograniczania niskiej emisji?
 • przestać montować pozaklasowe piece starej generacji w budownictwie komunalnym
 • sprawniej przyłączać nowe gospodarstwa do instalacji gazowych i OC
 • wdrażać i skutecznie promować program dopłat do wymiany pieców starej generacji na nowe ekologiczne
 • wspierać najuboższych mieszkańców w opłatach za energię
 • kontrolować i karać wysokimi mandatami gospodarstwa opalające śmieciami
 • realizować postanowienia Programu Ochrony Powietrza
 • wprowadzić skuteczną uchwałę antysmogową
 • edukować obywateli w kwestiach prawidłowego spalania