Konferencja w Warszawie

W dniach 27 – 29 października w Warszawie odbędzie się druga międzynarodowa konferencja “Dyskusja i pisanie manifestu o jakości powietrza w państwach wyszehradzkich” (“Discussing and writing of a manifesto on air quality in the Visegrad”).

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu “Manifest o jakości powietrza dla państw wyszehradzkich” (“Visegrad Manifesto on air quality”).

Organizatorzy: Warszawski Alarm Smogowy

Celem konferencji jest umożliwienie aktywistom smogowym z Republiki Czeskiej, Węgier i Polski dyskutowania i wspólnego pisania manifestu o jakości powietrza w państwach wyszehradzkich. Dodatkowo dla zainteresowanych mieszkańców Warszawy przedstawia końcowy manifest i organizuje się publiczną debatę w niedzielę po południu.

Uczestnicy:

Emilia Piotrowska i Andreas Martin Speiser, Warszawski Alarm Smogowy, Warszawa, Polska.

Gabor Bendik i Marton Vargha, Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület, Budapeszt, Węgry.

Nikola Carić i Andreas Triandafilu, Čisté nebe, Ostrawa, Czechy.

Konferencja dostępna jest dla publiczności:  14.00-15.00 w niedzielę, 29 X 2017 r.

Język konferencji: angielski

Miejsce konferencji: Warsztat Warszawski, Plac Konstytucji 4, 00-552 Warszawa

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Wyszehradzkiego (http://visegradfund.org).

Konferencja zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Youth Peacebuilders Multipliers.