Panie Marszałku w Panu cała nadzieja na zmniejszenie smogu!

 

W piątek 12 stycznia 2018 zwróciliśmy się z apelem do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego  o przywrócenie do ustawy o elektromobilności możliwości pobierania opłat za wjazd samochodów o silnikach spalinowych do stref czystego transportu. Taka możliwość była w projekcie rządowym i została w pierwszym czytaniu usunięta. To bardzo istotny zapis, wypracowany w drodze konsultacji, który daje możliwość walki z zanieczyszczeniem powietrza w miastach poprzez ograniczenie wjazdu samochodów z silnikami  rakotwórczego Diesla. 

Takie ograniczenia wprowadzają kolejne miasta w Europie.

Teraz ustawa jest w Senacie.

Prosimy o małe poprawki:
1. Skreślenie poprawki dotyczącej opłat za wjazd (gminy powinny mieć możliwość jej nakładania – maksimum 30 PLN)
2. ‎Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu naklejek na podstawie normy Euro, którą spełnia dany pojazd. Powinno być możliwe różnicowanie opłat za wjazd do Strefy w zależności od normy Euro, którą spełnia dany pojazd, a także od godziny wjazdu (opłata kongestyjna – „antykorkowa”)
4. ‎Wykreślenie zapisu o dopuszczeniu bez ograniczeń ruchu w strefie czystego transportu dla mieszkańców. Kwestia ta powinna być pozostawiona decyzji Rad Miasta – chodzi o możliwość ukrócenie fikcyjnych meldunków w strefie, tak aby uniknąć płacenia za wjazd.
5. ‎Wszystkie samochody wjeżdżające i parkujące w strefie powinny posiadać naklejki świadczące o normie spalania euro, które spełnia dany pojazd. Jednolite naklejki umożliwią podróżowanie do różnych miast bez konieczności kupowania różnych oznakowań pojazdów.
6. ‎Bezwarunkowe wpuszczanie elektryków i aut CNG na buspasy czy zwalnianie z opłat za parkowanie w miastach to złe pomysły. Zarządca drogi w uzasadnionych przypadkach powinien móc ograniczyć wjazd elektryków na wybrane buspasy.
7. ‎Strefy Czystego Transportu powinny być tworzone również w uzdrowiskach.

 

Z wyrazami szacunku

Stowarzyszenie Warszawski Alarm Smogowy