Elektryki czy auta spalinowe, co zanieczyszcza bardziej? [Dementujemy mity]

To mit, że pojazdy elektryczne nie mają sensu, jeżeli nie są w całości zasilane czystą energią. Wydobycie, transport i rafinacja ropy naftowej pochłaniają ogromne ilości energii i prowadzą do wysokich emisji gazów cieplarnianych. Pojazdy elektryczne mogą więc nie tylko przyczynić się do poprawy jakości powietrza lokalnie, ale również pomóc w w walce z globalnym ociepleniem.

Zapraszamy do oglądania (film trwa 13 minut) Pamiętaj o włączeniu dźwięku 🙂

Kiedy Ratusz spełni obietnice?

W Warszawie jest jedynie 5 stacji mierzących pyły PM 2,5 i PM10

Ratusz od ponad dwóch lat obiecuje kolejne. Kiedy powstaną?

W zeszłym roku miały być uruchomione stacje – al. Solidarności i ul. Grochowska.

Aktualna na dzień 2021.02.26 lista stacji mierzących pyły PM2,5 i PM10 w Warszawie:
1. Warszawa, ul. Tołstoja 2
2. Warszawa, ul. Chrościckiego 16/18
3. Warszawa, al. Niepodległości 227/233
4. Warszawa, ul. Wokalna 1
5, Warszawa, ul. Bajkowa 17/21

Poszukiwacze Powietrza finalny raport

Analiza zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 w Warszawie z wykorzystaniem sieci obywatelskich czujników smogu

Celem niniejszego raportu jest prezentacja danych z pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 zebranych w ramach projektu Poszukiwacze Powietrza, zainicjowanego przez Warszawski Alarm Smogowy przy udziale Partnerów w 2019 r. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o skali i źródłach zanieczyszczenia powietrza w Warszawie dzięki rozbudowie sieci obywatelskich czujników smogu Sensor Community (S.C.). Czujniki dokonują pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 odpowiednio o średnicy nie większej niż 10 i 2,5 mikrometra. Zebrane dane są publicznie dostępne, pozwalając na lepsze zrozumienie problemu zanieczyszczenia powietrza.
Biorąc pod uwagę rozmiary Warszawy, zanieczyszczenie powierza jest niewystarczająco monitorowane. Dla miasta o powierzchni 517,24 km² i 1,777 mln mieszkańców 8 stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) to za mało. Celem projektu jest dostarczenie możliwie
najbardziej wiarygodnych informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza przy użyciu obywatelskich czujników, których odczyty, jak pokazują wyniki raportu, są relatywnie zbieżne z odczytami stacji referencyjnych (GIOŚ).
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Sensor Community lub na polskiej podstronie luftdaten.org.pl.

Raport można pobrać tutaj:

https://alarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2020/11/RAPORT_FINAL.pdf

 

Ogromna poprawa jakości powietrza w Londynie od 2016 r.

Jak wynika z raportu londyńskiego ratusza, od czasu gdy Sadiq Khan został burmistrzem, liczba mieszkańców żyjących na obszarach z “nielegalnie” zanieczyszczonym dwutlenkiem azotu powietrzem spadła o 94%. Liczba szkół na takich terenach spadła o 97%, w 2016 roku było ich 455, w 2019 już tylko 14.


Do 2015 r., w Londynie, z powodu smogu umierało ponad 9000 osób rocznie. Z raportu burmistrza Londynu wynika, że w 2016 roku, zanieczyszczonym powietrzem oddychały ponad 2 miliony ludzi, ale już w 2019 r., liczba ta spadła do 119 000. Raport, który nie obejmuje dalszych spadków zanieczyszczeń zaobserwowanych po rozpoczęciu lockdownu w marcu tego roku pokazuje, że poziomy dwutlenku azotu (NO2) na drogach w centrum Londynu spadły o 44% między początkiem 2017 a początkiem 2020 roku.

Czytaj dalej Ogromna poprawa jakości powietrza w Londynie od 2016 r.

Jak to jest z tym smogiem?

Temat smogu jest tematem złożonym, więc jeśli chcemy osiągnąć poprawę jakości powietrza, należałoby zadbać o wszystkie aspekty i składowe, a nie wyłącznie o jeden.

Jako Warszawski Alarm Smogowy powtarzamy to od samego początku. Już w 2016 roku byliśmy współinicjatorami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, uchwała reguluje jakość paliw i kotłów wykorzystywanych do ogrzewania domów.

Czytaj dalej Jak to jest z tym smogiem?

Walka ze smogiem? Część partii odpowiada: POMIDOR!

Pamiętacie z dzieciństwa grę w „pomidora”?
Zadaliśmy czołowym komitetom wyborczym startującym w nadchodzących wyborach parlamentarnych kilka szczegółowych pytań odnośnie planów dotyczących redukcji smogu w Polsce … jak widać, nie od wszystkich doczekaliśmy się odpowiedzi. Czy możemy zatem jako obywatele oczekiwać, że tak ważny problem zdrowia publicznego będzie traktowany poważnie po wyborach?

Czytaj dalej Walka ze smogiem? Część partii odpowiada: POMIDOR!