Zanieczyszczenie powietrza – największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego

Brytyjska instytucja rządowa (PHE) zajmująca się zdrowiem – własnie opublikowała analizę działań mających na celu poprawę jakości powietrza i zdrowia publicznego….

wskazując mechanizmy i czynności redukujące zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza, którego skala jest obecnie postrzegana jako „największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii”.

Raport koncentruje się na dzieciach, rekomendując szeroki zakres działań chroniących przyszłe pokolenia – włącznie z ustanawianiem stref 'okołoszkolnych’, w których zakazana będzie praca sinika pojazdów mechanicznych na biegu jałowym. Raport rekomenduje również inicjatywy wymuszające zmiany zachowań, promujące zalety chodzenia pieszo i jazdy rowerem.

Living Streets, brytyjska organizacja charytatywna promująca codzienne chodzenie, przedstawiła swój raport „Zamień szkolna podwózkę na szkolny spacer” (Swap the school run for a school walk) Ministerstwu Transportu w roku 2018. Zawarto w nim 21 rekomendacji, które pozwoliłyby dzieciom częściej chodzić do szkoły i ze szkoły, włączając zakaz poruszania się samochodów w pobliżu szkoł w godzinach szczytu.

Tanya Braun (Living Streets), komentuje:

„Dzieci są szczególnie narażone na nielegalny (przekraczający normy), szkodliwy poziom zanieczyszczenia powietrza w miastach, który wywołuje przewlekle ataki astmy i upośledza wzrost płuc”.

„To jest problem, z którym możemy sobie poradzić, jeśli pilnie podejmiemy akcje usunięcia najsilniej zanieczyszczających powietrze samochodów z obszarów, w których dzieci żyją, bawią się i przemieszczają do szkół”.


“Zdecydowanie zgadzamy się z rządowym raportem, który rekomenduje, iż działania muszą skupiać się na redukcji emisji szkodliwych zanieczyszczeń bezpośrednio u źródła. Właśnie dlatego chcemy zwalczać dominację trujących pojazdów mechanicznych w miastach. Musimy umożliwiać i zachęcać rodziny do pozostawienia samochodu w domu, oraz przemieszczania się do szkół i przedszkoli pieszo, bądź rowerem”.

„Lokalne władze muszą robić więcej, aby ułatwiać rodzinom bezpieczny spacer lub jazdę rowerem do szkoły. Ograniczenia prędkości do 30km/h, strefy całkowicie wolne od samochodów i aktywna promocja zmian behawioralnych mogą pozwolić na bezpieczny i komfortowy spacer do szkół. Długoterminowo uchroni to zdrowie naszych dzieci, jednocześnie tworząc zdrowsze, czystsze przestrzenie miejskie dla każdego”. .

Pełny raport:

https://www.gov.uk/government/publications/improving-outdoor-air-quality-and-health-review-of-interventions

Public Health England (PHE) jest agencja wykonawcza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Wielkiej Brytanii

tłumaczenie: Rafał Kosmal