Wyślij uwagi do Ministra!

Podczas okresu urlopowego Ministerstwo Energii ogłosiło konsultacje rozporządzenia dotyczącego norm na węgiel. Poniżej uwagi, które przesłaliśmy do Pana Ministra, Pana Premiera, Pana Marszałka Senatu, Pani Minister Przedsiębiorczości i Pełnomocnika ds Czystego Powietrza.

Czas jest tylko do 21 sierpnia! Wyślij je jak najszybciej! Twój głos ma znaczenie!

SekretariatDGA@me.gov.pl

Uwagi do Rozporządzenia Ministra Energii ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych

 

Szanowni Państwo

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych tematów zainteresowania polskiego społeczeństwa, aż 44 proc. respondentów w aktualnym sondażu CBOS oceniło, że smog jest poważnym problemem w okolicy, w której mieszkają.

W Polsce główną przyczyną smogu jest spalanie paliw w indywidualnych paleniskachwęgla i drewna w piecach domowych oraz ropy w silnikach samochodów. Biorąc powyższe pod uwagę, powinniśmy odchodzić od pozyskiwania energii (elektrycznej, kinetycznej i cieplnej) poprzez spalanie paliw w indywidualnych paleniskach (piecach i silnikach), a przechodzić na spalanie węgla w energetyce zawodowej, która jest w dużo lepszym stopniu kontrolowana i jest dużo mniej szkodliwa dla ludzi. Tą drogą poszedł choćby Londyn w latach 50 tych zakazując palenia węglem. Rozumiemy też, iż nie nastąpi to natychmiast, iż na takie procesy potrzebny jest czas, jednak powinniśmy dążyć do cywilizowanego spalania paliw (w energetyce zawodowej), a odchodzić od ich spalania indywidualnego.  Dokładnie tak samo jest w przypadku samochodów – powinniśmy promować elektro mobilność i paliwa alternatywne.

W związku z tym z radością przyjęliśmy zapowiedzi Ministra Energii wprowadzające normy spalania dla węgla. Niestety rozporządzenie nie spełnia pokładanych w nich nadziei.

Poniżej przesyłamy w związku z tym nasze uwagi:

  1. Wprowadzenie certyfikacji węgla:

Paliwo powinno być sprzedawane z odpowiednim certyfikatem o tym jakie normy jakościowe są spełnione. Tak, aby odbiorca końcowy jak i odpowiednie służby kontroli mogli sprawdzić jaki produkt jest sprzedawany (jakiej jakości). 

  1. Ilość popiołu:

Wnioskujemy o wprowadzenie maksymalnej ilości popiołu na poziomie 8%

  1. Wilgotność węgla:

Wnioskujemy o wprowadzenie maksymalnej wilgotności na poziomie 12% oraz 15% w przypadku kotłów opalanych miałem.

  1. Zawartość siarki:

          Wnioskujemy o wprowadzenie maksymalnej ilości  siarki na poziomie 0,6%.

  1. Spiekalność:

Wnioskujemy by w grubszych węglach była także unormowana spiekalność (Tabela 1 i 2) w przeciwnym przypadku do użytku  domowego będą dostępne węgle dla koksowni (typów >= 33).

Wierzymy, iż wnioskowane zmiany zostaną wprowadzone tak, aby Program Czyste Powietrze był realnym działaniem, a nie wyłącznie PiaRową obietnicą.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia

Warszawski Alarm Smogowy

Do wiadomości:
Szanowny Pan Mateusz Morawiecki – Przewodniczący Rady Ministrów

Szanowny Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu

Szanowna Pani Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Szanowny Pan Piotr Woźny – Pełnomocnik Premiera

 

 

Pełny tekst rozporządzenia:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294809/katalog/12412027#12412027

Uwagi w formacie pdf