Uwagi Warszawskiego Alarmu Smogowego do ustawy o elktromobilności

Ustawa o elktromobilności to właściwy krok w kierunku ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Jako Warszawski Alarm Smogowy składaliśmy do tej ustawy uwagi.  Niestety nie wszystkie zostały uwzględnione.  Cała nadzieja w posłach i poprawkach w Sejmie. Poniżej przedstawiamy nasze niewielkie poprawki.:

  1. Bezwarunkowe wpuszczanie elektryków i aut CNG na buspasy czy zwalnianie z opłat za parkowanie w miastach to złe pomysły. Zarządca drogi w uzasadnionych przypadkach powinien móc ograniczyć wjazd elektryków na wybrane buspasy.
  2.  Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu naklejek na podstawie normy Euro, którą spełnia dany pojazd. Powinno być możliwe różnicowanie opłat za wjazd do Strefy w zależności od normy Euro, którą spełnia dany pojazd, a także od godziny wjazdu (opłata kongestyjna – „antykorkowa”)
  3.  Wykreślenie zapisu o dopuszczeniu bez ograniczeń ruchu w strefie czystego transportu dla mieszkańców. Kwestia ta powinna być pozostawiona decyzji Rad Miasta – chodzi o możliwość ukrócenie fikcyjnych meldunków w strefie, tak aby uniknąć płacenia za wjazd.
  4. Wszystkie samochody wjeżdżające i parkujące w strefie powinny posiadać naklejki świadczące o normie spalania euro, które spełnia dany pojazd. Obecnie takie naklejki są wprowadzane w Pradze. Jednolite naklejki umożliwią podróżowanie do różnych miast bez konieczności kupowania różnych oznakowań pojazdów.
  5.  Strefy Czystego Transportu powinny być tworzone również w uzdrowiskach