0% VAT na DPF !

W listopadzie 2018 roku, zarząd Warszawskiego Alarmu Smogowego skierował pismo do polityków z prośbą o zmniejszenie stawki VAT na zerową (0 %) na filtry DPF i FAP.

Mija 11 miesięcy

Pismo zostało skierowane do:

Szanowna Pani
Teresa Czerwińska
Minister Finansów

Szanowny Pan
Piotr Woźny
Pełnomocnik Rządu
ds. Programu „Czyste Powietrze”

Niestety do tej pory, mimo upływu 11 miesięcy, żaden z adresatów listu nie ustosunkował się do propozycji…..

Poniżej treść pisma:

W związku toczącymi pracami nad zmianami stawek VAT zwracamy się wnioskiem o również podjęcie działań mających na celu ustalenia stawki VAT równej 0 % dla filtrów DPF i FAP.

Uzasadnienie:

Nieprawidłowo eksploatowane samochody osobowe z silnikami diesla stanowią rosnące zagrożenie dla zdrowia ludzi. W ostatnich latach do Polski sprowadzane są kilku- kilkunastoletnie samochody, których filtry cząstek stałych tzw. DPF’y i FAP’y, są w znacznym stopniu wyeksploatowane i często wymagają kosztownej wymiany. Biorąc pod uwagę wartość samochodu i przychody ich użytkowników, koszt takiej części zamiennej jest znacznym wydatkiem. W efekcie ukształtowała się w Polsce bezkarna praktyka usuwania tego „zbędnego”, w opinii posiadaczy samochodów, elementu. Praktyka ta jest powszechnie znana była wielokrotnie opisywana w polskiej prasie. W internecie bez trudu można znaleźć reklamy warsztatów  prowadzących taką łamiącą prawo działalność pomimo, że samochód bez filtra traci homologację.

Zmiana tej sytuacji będzie trudna i zajmie z pewnością wiele lat. Jednak wnioskujemy o zrobienie pierwszego kroku, polegającego na ustaleniu stawki VAT równej 0 % dla filtrów DPF i FAP. Będzie to ważny sygnał ze strony władzy państwowej, że chce ona zmierzyć się z tym problemem. Dzięki zwolnieniu z podatku VAT wymiana filtrów będzie dla użytkowników samochodów znacząco tańsza (od kilkuset do prawie 2 000 zł). Rezygnacja z VAT’u nie spowoduje zauważalnego spadku wpływu z tego podatku, natomiast spowoduje wzrost świadomości społecznej i zmniejszenie akceptacji dla tego typu praktyk zarówno dla osób oferujących takie usługi, jak i dla ich odbiorców.Zanieczyszczenie powietrza jest przedmiotem zainteresowania polskiego społeczeństwa, gdyż aż 44 proc. respondentów w aktualnym sondażu CBOS oceniło, że smog jest poważnym problemem w okolicy, w której mieszkają. Powodowany przez komunikację smog szczególnie latem staje się w miastach coraz poważniejszym problemem. Emisja cząstek stałych z silników diesla z wyciętym filtrem jest istotnym składnikiem tego smogu.